Kierowca C+E

Jednym z zawodów deficytowych na terenie niemal całego kraju jest kierowca C+E. Wśród powodów takiego stanu rzeczy wymienia się trudne warunki pracy oraz rozwój sektora transportu. Praca dla kierowców C+E czeka na tych, którzy spełnią podstawowe wymagania. Sprawdź, gdzie jej szukać i jakie wymagania należy spełnić.

Praca kierowcy C+E

Kierowca C+E jest osobą, która prowadzi pojazd ciężarowy z przyczepą. Pracownik ten odpowiada za transport towarów. Ze względu na dynamikę rozwoju branży TSL zwiększa się liczba miejsc pracy: kierowca C+E. Do obowiązków na tym stanowisku należy: 

  • przygotowanie pojazdu do trasy, 
  • realizowanie zleconych transportów w określonych terminach, 
  • zabezpieczanie powierzonego mu towaru, 
  • planowanie czasu pracy oraz przerw, 
  • nadzór nad załadunkiem oraz rozładunkiem, 
  • dbanie o stan techniczny pojazdu ciężarowego i informowanie o ewentualnych usterkach.

W swojej pracy kierowca C+E zajmuje się również prowadzeniem dokumentacji dotyczącej transportu oraz realizacją czynności kontrolno-obsługowych. Jego obowiązkiem jest dbanie o należytą czystość samochodu ciężarowego, a także wykonywanie regularnych badań lekarskich. 

Wymagania: kierowca C+E

Od kandydatów na stanowisko kierowcy C+E wymaga się przede wszystkim dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Powinni oni być skoncentrowani, odporni na stres i opanowani oraz posiadać umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, która umożliwi im odpowiednie postępowanie w nagłych sytuacjach.

Do wykonywania pracy kierowcy pojazdu ciężarowego należy posiadać wymagane uprawnienia. Najważniejszym z nich jest prawo jazdy kategorii C+E. Kandydat musi również zdobyć świadectwo kwalifikacji zawodowych, które otrzymuje się po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu. W przypadku, gdy kierowcą C+E chce zostać osoba poniżej 21. roku życia, powinna ona również ukończyć szkolenie, które trwa 280 godzin lekcyjnych. 

Chętny do podjęcia pracy na tym stanowisku powinien również posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań psychicznych i fizycznych do prowadzenia pojazdu, a także aktualne badania psychologiczne. 

Kierowca C+E musi poddawać się regularnym badaniom lekarskim w rozszerzonym zakresie oraz uczestniczyć w szkoleniach okresowych.

Co to jest karta kierowcy? 

Kartę kierowcy powinien mieć każdy, kto prowadzi pojazd posiadający tachograf. Jej kwestia uregulowana jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014. 

By otrzymać kartę kierowcy, należy zwrócić się do odpowiedniego organu działającego na terenie zamieszkiwanego przez siebie państwa. Za wydawanie kart osób mieszkających w Polsce odpowiada Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

Kierowca C+E, który chce ubiegać się o wyrobienie karty, powinien wypełnić wniosek i złożyć go w formie elektronicznej lub papierowej (drogą pocztową lub osobiście) wraz z kopią aktualnego prawa jazdy, potwierdzenia opłaty za wydanie karty kierowcy (172,20 zł brutto) i fotografią. Czas oczekiwania na dokument wynosi do 30 dni roboczych od dnia wpłynięcia poprawnie wypełnionego wniosku. 

Karta kierowcy może zostać wydana maksymalnie na pięć lat, jednak nie może być ona ważna dłużej niż aktualne prawo jazdy wnioskującego. 

Gdzie szukać pracy dla kierowców C+E?

Zatrudnienie w zawodzie znajdzie zarówno doświadczony pracownik, jak i początkujący kierowca kat. C+E. Jest to stanowisko należące do grupy zawodów deficytowych w całej Polsce. Gdzie szukać zatrudnienia? 

Większość firm działających w sektorze transportu prowadzi aktywny nabór na nieobsadzone stanowiska. Oferty zamieszczane są na łamach serwisów pracy i branżowych stron lub w zakładce “kariera” na stronach przedsiębiorstw, w których czeka praca: kierowca C+E. Mazowieckie, pomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, podkarpackie i nie tylko – niemal w każdym województwie potrzeba rąk do pracy. 

Luki na rynku pracy w zawodzie kierowcy C+E zapełniają cudzoziemcy, a chętni Polacy coraz częściej pracują w zagranicznych przedsiębiorstwach. By zainteresować kandydatów, przedsiębiorcy uatrakcyjniają swoje oferty, proponując coraz korzystniejsze warunki pracy. 

Wystarczy zdobyć uprawnienia, by móc rozpocząć poszukiwanie zatrudnienia w pracy kierowcy C+E. To odpowiedzialne, lecz satysfakcjonujące stanowisko. Pracownicy chwalą je m.in. za brak monotonii oraz możliwość poznawania nowych miejsc, a niekiedy również zwiedzania ich w przerwach od jazdy. 

[Głosów:1    Średnia:5/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ