Czym różni się szkoda częściowa od szkody całkowitej

Najprościej można powiedzieć, że różnica między szkodą całkowitą a szkodą częściową sprowadza się do sensu naprawy pojazdu. Jeśli koszt usunięcie uszkodzeń będzie wyższy niż wartość auta, to ubezpieczyciel uzna, że jest to szkoda całkowita. Jednak istnieje różnica między definiowaniem szkód z OC i AC. Na czym ona polega? Ile wynosi odszkodowanie za szkodę częściową z polisy OC a autocasco?

Dzięki ubezpieczeniom komunikacyjnym właściciele samochodów mogą liczyć na odszkodowanie w razie szkody powstałej w wypadku lub stłuczce. Dzięki OC otrzymają pieniądze z polisy sprawcy. Natomiast AC ochroni ich finanse w razie popełnienia przez nich błędu na drodze lub podczas różnych zdarzeń losowych, takich jak uszkodzenie pojazdu przez siły przyrody lub zderzenie ze zwierzęciem. Jeśli chcesz wiedzieć, jak znaleźć tanie ubezpieczenie samochodu, to wejdź na stronę https://mubi.pl/ubezpieczenie-samochodu/.

Szkoda częściowy czy szkoda całkowita?

Jeśli dojdzie do uszkodzenia samochodu, to jego właściciel musi skontaktować się z ubezpieczycielem, który oceni straty na podstawie stopnia uszkodzenia pojazdu. Jednak dla kierowcy ważne jest, z której polisy będzie ubiegał się odszkodowanie. Dlaczego? Definicja szkody całkowitej jest inne w przypadku autocasco, a ubezpieczenia OC!

W przypadku ubezpieczenia OC szkoda całkowita to takie uszkodzenia pojazdu, kiedy koszt naprawy jest większy niż wartość samochodu sprzed szkody lub sama naprawa nie jest możliwe – na przykład w wyniku wypadku konstrukcja pojazdu została zniszczona. 

Natomiast decyzja o uznaniu zniszczeń pojazdu za szkodę całkowitą w przypadku ubezpieczenia autocasco zachodzi, gdy koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu. Czasami procent ten może być większy – informacje na ten temat można znaleźć w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Gdy szkoda częściowa zaistnieje, to samochodów jest naprawiany z wypłaconego odszkodowania albo z polisy sprawcy (w przypadku OC), albo z ubezpieczenia autocasco. W drugim przypadku stosuje się 3 sposoby likwidacji szkody – kosztorys, warsztat standardowy lub ASO (serwis autoryzowany).

Wyliczanie szkody częściowej w OC i AC

Zasady działania ubezpieczenia OC i AC różnią się od siebie. To pierwsze reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, gdzie zapisane jest między innymi, że jest ono obowiązkowe i ma takie same warunki u każdego ubezpieczyciela. Natomiast warunki autocasco zapisane są w OWU oraz mogą być różne u poszczególnych ubezpieczycieli.

Górna wartość odszkodowania z OC określa suma gwarancyjna, która w przypadku szkód na mieniu wynosi 1,22 mln euro – dotyczy jednego zdarzenia drogowego (dla wszystkich poszkodowanych). Jeśli właściciel uszkodzonego pojazdu nie zgadza się z wyceną ubezpieczyciela sprawcy, to może odwołać się od jego decyzji. 

Jak już wcześniej było wspomniane, szkoda częściowa w przypadku AC określana jest zazwyczaj na 70% wartości pojazdu, choć występują warianty polis, kiedy próg ten wzrasta do 80, a nawet 90%.

Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia AC związana jest z wartością pojazdu, może być ustalona na dzień podpisania umowy ubezpieczeniowej i pozostać taka przez cały czas jej trwania lub określana na dzień powstania szkody. W drugim przypadku wysokość odszkodowania pomniejszona zostanie ze względu na amortyzację części. Jakie zapisy w umowie ubezpieczenia AC wpływają na wysokość odszkodowania?

W OWU kierowcy mogą znaleźć zapisy o szkodzie minimalnej oraz udziale własnym. Ta pierwsza nazywana jest franszyzą integralną. Określa ona minimalną kwotę, do której ubezpieczyciel nie odpowiada za szkodę. Natomiast franszyza redukcyjna, czyli udział własny, to część odszkodowania, która opłacana jest ze środków ubezpieczonego. Udział własny może być określony procentowo lub kwotowo – wyjaśnia Tomasz Sowa redaktor w mubi.pl. 

Warto także wspomnieć, że suma ubezpieczenie może być także odnawialna (nieredukcyjna) lub nieodnawialna (redukcyjna). Co to oznacza? W razie powstanie szkody – w przypadku szkody odnawialnej – wartość pojazdu nie spada i pozostaje taka sama. Natomiast w przypadku tej drugiej auto traci na wartości o kwotę wypłaconą z odszkodowania. 

Podsumowując, co to jest szkoda częściowa? To taka szkoda, kiedy koszt naprawy pojazdu będzie mniejszy niż jego wartość w dniu zdarzenia – dotyczy ubezpieczenia OC. Natomiast w przypadku autocasco, kiedy będzie on niższy niż określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia procentowy próg – najczęściej jest to 70% wartości samochodu!

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ